o mně


Jsem certifikovaný psychoterapeut; ve své práci vycházím z principů Gestalt psychoterapie, humanistických psychoterapeutických směrů a z holistického přístupu. Nabízím vám svou osobní i odbornou zkušenost v doprovázení na vaší cestě.

Narodil jsem se v roce 1975 v Praze. Po studiích na pražském gymnáziu jsem pokračoval na IZV UK (dnes FHS UK) v Praze, kde jsem vystudoval humanitní vědy a francouzštinu. 

Absolvoval jsem komplexní pětiletý vzdělávací program v psychoterapii  (výcvik v integrativní psychoterapii), tříletý výcvik v holistické terapii a přes 900 hodin vlastní individuální psychoterapie. V současné době jsem ve výcviku Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie. 

Jsem členem České asociace pro psychoterapii - ČAP. Pracuji pod pravidelnou supervizí, respektuji zásadu přísné mlčenlivosti - v souladu s etickým kodexem evropských psychoterapeutů. 

Kontinuálně se vzdělávám v terapii, koučinku a práci s tělem a hlasem. Za více než 25 let jsem tak prošel řadou škol, učitelů a supervizorů (Instep, ISHV, Gaudia, IVGT, Koučink Centrum, Gestalt Studia, Dexter Academy aj.)

Vedle své soukromé praxe pracuji jako terapeut v Programu Pilot, který je zaměřen na práci s mladistvými a jejich rodinami v obtížných životních situacích.

Od roku 2012 vedu společně s Kateřinou Drahotovou podpůrnou terapeutickou skupinu rodičů dětí s kombinovaným postižením v pražském IC Zahrada.

V roce 2014 jsme s kolegyní psycholožkou Kristýnou Kopečnou založili sdružení terapeutů Terravia, kde se společně věnujeme zejména párové terapii a psychosomatickým obtížím. 

Angažuji se v projektech Ligy otevřených mužů, kde jsem lektorem kurzu Mužská cesta.

V roce 2010 jsem založil o. s. Voicecamp, které svou činnost pro širokou veřejnost zaměřuje na práci s hlasem. Hlavním projektem je sbor Cantina - pravidelně koncertujeme, v roce 2015 jsme vydali svoje první album "V dúhém poli", v roce 2017 CD adventních písní z Evropy s názvem "Sváteční" a v roce 2020 "Live" album.

Během své pracovní kariéry jsem spolupracoval s neziskovými organizacemi (např. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadace VIA, InBáze, APLA atd.) i s komerční sférou (např. kongresová agentura Easy Prague, Nakladatelství Paseka aj.).

Věnuji se zpěvu, józe, rád chodím - podnikl jsem dvě poutě do Santiaga de Compostela.   Jsem ženatý, se ženou a dvěma dcerami žijeme v Praze.


"Vycházím z přesvědčení, že člověk je v jádru dobrý. A že pokud si neví rady a vyhledá odbornou pomoc, pak to není výrazem jeho slabosti, ale naopak síly a odvahy."