o mně

Narodil jsem se v roce 1975 v Praze. Po studiích na gymnáziu jsem pokračoval na Karlově Univerzitě, kde jsem studoval na Institutu základů vzdělanosti (dnešní Fakulta humanitních studií).

Absolvoval jsem komplexní pětiletý vzdělávací program v integrativní psychoterapii INSTEP, tříletý výcvik v holistické terapii a v současné době jsem ve výcviku Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie IPPART. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.

Kontinuálně se vzdělávám v terapii, koučinku a práci s tělem a hlasem. Za více než 25 let jsem tak prošel řadou škol, učitelů a supervizorů (Instep, ISHV, Gaudia, IVGT, Koučink Centrum, Gestalt Studia, Dexter Academy aj.)

Vedle své soukromé praxe pracuji jako terapeut v Programu Pilot, který je zaměřen na práci s mladistvými a jejich rodinami v obtížných životních situacích.

Od roku 2012 vedu společně s Kateřinou Drahotovou podpůrnou terapeutickou skupinu rodičů dětí s kombinovaným postižením v pražském IC Zahrada.

V roce 2014 jsme s kolegyní psycholožkou Kristýnou Kopečnou založili sdružení terapeutů Terravia, kde se společně věnujeme zejména párové terapii a psychosomatickým obtížím. 

Angažuji se v projektech Ligy otevřených mužů, kde jsem lektorem kurzu Mužská cesta.

V roce 2010 jsem založil o. s. Voicecamp, které svou činnost pro širokou veřejnost zaměřuje na práci s hlasem. Od roku 2010 mám kapelu Cantina, která se věnuje world music a vychází především z našeho folklóru.

         Věnuji se zpěvu, józe, focení. Baví mě filmy, divadlo. Mám rád setkání v hospodě, kavárně i u ohně.

         Rád jezdím na kole a chodím  - podnikl jsem dvě poutě do Santiaga de Compostela. 

         Jsem přes dvacet let ženatý, se ženou a dvěma dcerami žijeme v Praze - Braníku.

       


"Vycházím z přesvědčení, že člověk je v jádru dobrý. A že pokud si neví rady a vyhledá odbornou pomoc, pak to není výrazem jeho slabosti, ale naopak síly a odvahy."

Vytvořte si webové stránky zdarma!