co nabízím

nabízím krátkodobou i dlouhodobou psychoterapii, podporu, konzultace, seberozvoj nebo zkrátka "jen" důvěrný rozhovor


Život je plný různorodých zkušeností. Kromě radostí, chvil klidu, pochopení a objevů, se v něm mohou objevovat i obtíže, překážky, nečekané krize a okamžiky pochybování. Někdy se s těmito výzvami potýkáme s lehkostí, jindy nás však mohou převálcovat.

Mým přesvědčením založeným na osobních zkušenostech a dlouholeté praxi je, že v těchto okamžicích může být klíčovým prvkem otevřený rozhovor. Nabízím vám bezpečný prostor, kde máte možnost se svobodně vyjádřit k tomu, co právě prožíváte. Společně se můžeme zaměřit na hledání souvislostí, abychom pochopili, co a z jakých důvodů se událo ve vašem životě. Budeme společně zkoumat, co má pro vás větší význam a co je možná méně podstatné.

Můžeme tak pomoci lépe se zorientovat ve vlastních emocích a myšlenkách. Budeme společně zvažovat možnosti, jakými způsoby můžete přistupovat k různým situacím a co je případně možné změnit. Důležité je, že tento proces probíhá bez jakéhokoli tlaku či hodnocení. Nabízím vám prostor, kde se můžete otevřít a nacházet vlastní cesty a perspektivy.


  • intervaly a četnost setkání domlouváme individuálně dle potřeb a vašich i mých časových možností..
  • délka naší spolupráce je také individuální; někomu stačí pět setkání, někdo chodí do terapie pět let..

párová a rodinná terapie + konzultace

v párové terapii se vám mohu věnovat buď sám nebo s kolegyní klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou Kristýnou Procházkovou

Naše know-how je vedení terapií psychoterapeutkou a psychoterapeutem. Vnášíme tak do terapeutických sezení žensko - mužský pohled. Tento náš přístup považujeme za účinný aspekt naší práce, ověřený několikaletou zkušeností ve vedení párových a rodinných terapií. Zajímavou zkušenost máme i v individuálních sezeních se dvěma terapeuty, které klientovi mohou zprostředkovat přínosný vhled.
Více zde: www.terravia.cz


     terapeutické rozhovory s dospívajícími

Mnoho dospívajících se potýká s otázkami identity, sebevědomí, mezilidských vztahů, stresujícího prostředí školy, úzkostí nebo depresí.

Společně můžeme prozkoumat tato i jiná témata a najít způsoby, jak se s obtížemi vyrovnat a posílit duševní zdraví. 

Během rozhovorů v důvěrném a podporujícím prostředí můžete prozkoumávat své pocity, myšlenky a zkušenosti bez odsudků či hodnocení. Společně pak můžeme hledat způsoby, jak dosáhnout pozitivních změn ve vašem životě..

Vytvořte si webové stránky zdarma!