Vítejte,

jsem certifikovaný psychoterapeut, ve své práci vycházím z principů Gestalt psychoterapie, humanistických psychoterapeutických směrů a z holistického přístupu. Nabízím vám svou osobní i odbornou zkušenost v doprovázení na vaší cestě.

Život je plný různorodých zkušeností. Kromě radostí, chvil klidu, pochopení a objevů, se v něm mohou objevovat i obtíže, překážky, nečekané krize a okamžiky pochybování. Někdy se s těmito výzvami potýkáme s lehkostí, jindy nás však mohou převálcovat.

Mým přesvědčením založeným na osobních zkušenostech a dlouholeté praxi je, že v těchto okamžicích může být klíčovým prvkem otevřený rozhovor. Nabízím vám bezpečný prostor, kde máte možnost se svobodně vyjádřit k tomu, co právě prožíváte. Společně se můžeme zaměřit na hledání souvislostí, abychom pochopili, co a z jakých důvodů se událo ve vašem životě. Budeme společně zkoumat, co má pro vás větší význam a co je možná méně podstatné.

Můžeme tak pomoci lépe se zorientovat ve vlastních emocích a myšlenkách. Budeme společně zvažovat možnosti, jakými způsoby můžete přistupovat k různým situacím a co je případně možné změnit. Důležité je, že tento proces probíhá bez jakéhokoli tlaku či hodnocení. Nabízím vám prostor, kde se můžete otevřít a nacházet vlastní cesty a perspektivy.

Vytvořte si webové stránky zdarma!